UX Connections är en designkonsultbyrå, vi har vårt huvudkontor i London och en filial i Göteborg. Vårt team designar kundupplevelser och digitala produkter som era användare kommer att uppskatta.


VÅR PROCESS

Vi på UX Connections följer 6 designsteg för att skapa fantastiska användarupplevelser.

UX-research

Vår user experience (UX) research process avslöjar detaljerat förståelsen som behövs för att kunna leverera effektiva digitala produkter som fungerar både för era användare och för er verksamhet. Vi presenterar sedan slutresultaten i en rapport riktad till både kund och berörda stakeholders.

“Personas gör användarinsikter tillgängliga, förståeliga och praktiska”

“Vi samarbetar med tech och utvecklare under hela processen för att lösa eventuella problem som uppstår”

UX Design

Med en solid förståelse av verksamhetens behov, användarens behov och tekniska begränsningar går vi vidare in i UX-designen. Det “magiska stoftet” inom UX är hur vi sedan översätter de vi hittar i våra tidigare steg till ett gränssnitt som verkligen levererar, är enkelt att använda, och positivt påverkar er KPI.

“Våra initiala wireframe-skisser utforskar beteendet av kärnkomponenterna”

“Interaktiva prototyper kan användas för insamling av feedback från intressenter och användare”

Kom i kontakt med oss

Om du vill ha hjälp att designa de bästa digitala produkterna på marknaden, hör av dig.

hello@uxconnections.se